Het Jaar van de das

Het gaat goed met de das! Het zoogdier met de markante koptekening werd 50 jaar geleden nog ernstig bedreigd in Nederland, maar dankzij een geslaagde reddingsoperatie zijn de aantallen flink toegenomen. “Het gaat inderdaad erg goed met de das, op verschillende fronten is er sprake van uitbreiding” stelt dassenkenner Hans Vink.

Rijk van Nijmegen
Vink werkt als Senior medewerker bibliotheek en documentatie bij Staatsbosbeheer in Driebergen en kijkt in zijn vrije tijd al sinds 1975 intensief naar dassen. “Mijn belangstelling voor dassen werd aangewakkerd door De kleuren van Zuid-West Nederland een publicatie uit de jaren ’70.  In dat boek werd zijdelings over dassen

Een nieuwsgierige das steekt zijn kop uit de vegetatie. (foto: Jacques van der Neut)
Een nieuwsgierige das steekt zijn kop uit de vegetatie. (foto: Jacques van der Neut)

gerept en de stippen in dat boek, die iets met de verspreiding hadden te maken, ben ik afgelopen maar ik kwam er natuurlijk geen steek verder mee.” Later kreeg hij diverse rapporten met verspreidingskaartjes  onder ogen en kwam zo vanzelf terecht in het Rijk van Nijmegen. “Ook in dit geval liep ik de stippen af en bij mijn laatste werd ik door een jachtopzichter gelijk van het terrein geschopt. Kort daarop ging ik weer terug en zag toen mijn eerste das.” En die jachtopzichter? “Die kwam ik weer tegen, maar we raakten aan de praat en zijn nu bevriend.” Vink onderschrijft natuurlijk het belang van de actie van de Zoogdiervereniging om dit jaar veel aandacht aan de das te schenken, maar heeft wel zo zijn vraagtekens. “Er komen meer mensen die negatief over de das

Dassen zoeken in grasland naar voedsel. (foto: Jacques van der Neut)

denken, vooral in het noorden van ons land. Veelal draait het om boeren, waar door dassen veroorzaakte schade niet of nauwelijks door het Faunafonds wordt vergoed. Er zijn helaas ook gevallen bekend waarbij er dassen werden uitgegraven en de burchten werden opgeruimd.”

Activiteiten 
Er staan in het Jaar van de das diverse activiteiten op het programma, met als belangrijkste een dassentelling en er verschijnt een boek over het zoogdier. Daarnaast wordt er een symposium georganiseerd voor vrijwillige en professionele dassenonderzoekers

Een das heeft een markante koptekening. (foto: Jacques van der Neut)
Een das heeft een markante koptekening. (foto: Jacques van der Neut)

en beleidsmakers. Voor de jeugd wordt er een lesbrief over de das gemaakt. De initiatiefnemers, de Zoogdiervereniging en Das & Boom, willen ook promotie maken voor het plaatsen van meer dassentunnels om het aantal verkeersslachtoffers onder dassen verder terug te brengen.