Vernatting Groningen trekt veel vogels (en vogelaars)

Naar aanleiding van aanhoudende regenval in 1998 dreigde er wateroverlast in Groningen, waarbij het Groninger Museum en delen van het Martini Ziekenhuis werden ontruimd.  Om het water op te vangen werden destijds de dijken van de Onner- en de Oostpolder  doorgeprikt. De nood werd echter een deugd…

Zomerpolders
De inrichting van de Onner- en Oostpolder tussen Haren en Noordlaren begon in 2010 en is inmiddels afgerond. Hiermee is

De vernatting van de Onnerpolder werkt als een magneet op water- en moerasvogels. (foto: Jacques van der Neut)
De vernatting van de Onnerpolder werkt als een magneet op water- en moerasvogels. (foto: Jacques van der Neut)

de provincie Groningen een natuurgebied rijker ter grootte van 875 hectare (zo’n 1300 voetbalvelden). In beide polders hebben moerasbosjes en poelen grote aantrek- kingskracht op watervogels zoals slobeend, kuifeend en steltlopers als tureluur, scholekster en steltkluut. Rondom het gebied liggen fiets- en wandelpaden. De polders hebben een belangrijke functie als waterwin- en bergingsgebied. Door landbouwpercelen aan te kopen en te

In de Onnerpolder foerageren witwangsterns. (foto: Jacques van der Neut)
In de Onnerpolder foerageren witwangsterns. (foto: Jacques van der Neut)

ruilen was het mogelijk om het gebied vrij te maken voor de inrichting als natuurgebied. De polders zijn nu ingericht als zomerpolders. Dit houdt in dat er in de winter water wordt ingelaten zodat het gebied in de lente en zomer aantrekkelijk is voor moeras- en weidevogels. Hiervoor zijn onder andere stuwen geplaatst en dijkjes opgehoogd. De waterbeheersing is zo geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen last van hebben. De polders zijn in beheer bij Het Groninger Landschap.

Internationale bekendheid
De Onner- en Oostpolder maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Door de nieuwe inrichting is het mogelijk om de natuur rondom het Zuidlaardermeer nog verder te ontwikkelen. Het Zuidlaardermeer is Natura 2000 gebied, dit betekent dat het op Europees niveau wordt beschermd. Dit gebied heeft sinds enkele jaren internationale bekendheid vanwege de grote aantallen vogels die er voorkomen. De investeringen in natuur leveren zichtbaar resultaat op. Als je langs de Onnerpolder loopt, dan zie je regelmatig heen- en weer scherende zwarte sterns, visdieven en witwangsterns. Er worden

Het kleinst waterhoen is een ralachtige met een teruggetrokken leefwijze. (foto: Jacques van der Neut)
Het kleinst waterhoen is een ralachtige met een teruggetrokken leefwijze. (foto: Jacques van der Neut)

bovendien ook regelmatig witvleugelsterns gezien. Voor laatst genoemde soorten moest je gewoonlijk afreizen naar Oost-Polen of Roemenië. Maar sinds de vernatting van polders in Groningen broeden zij thans binnen onze landsgrenzen. Een fantastisch resultaat! In de vernatte Onnerpolder laat ook het kleinst waterhoen zich prima bekijken. Ik word omringd door een klein groepje vogelaars en met zijn allen turen we naar twee kleinst waterhoenen. Als de vogels zich laten zien klinken er kreten van opwinding.  In verband met de grote toeloop wordt kort daarop het landweggetje voor auto’s afgesloten en moeten vogelaars dus een stukje lopen.

 

Het lot van iedere columnist…

Sinds 1987 schrijf ik een column in dagblad De Dordtenaar, later omgedoopt tot AD/De Dordtenaar. Destijds heette mijn rubriek Natuurlijk Dordt. Tijdens een verbouwing van een woonhuis aan de Wieldrechtse Zeedijk, dook onlangs een oude aflevering op over wijlen kooiker Wim van der Stelt.

Slopen
Er zijn bepaalde dingen in je leven die je zo min mogelijk zou moeten doen. Verhuizen is en blijft volgens mij een onaangename klus. Mijn buurman (Huib de Bruijn) doet dat momenteel en is er behoorlijk mee onder de pannen. Er wordt gesloopt in zijn nieuwe onderkomen aan de Wieldrechtse Zeedijk.  Zo waren ze onlangs bezig met het slopen van de open haard en onder de asla vonden zij wat oude, enigszins zwart geblakerde kranten. Tijdens het verwijderen van die kranten vonden zij een oude aflevering van mijn natuurrubriek

De aflevering van Natuurlijk Dordt hield bijna 30 jaar stand in de asla. (foto: Jacques van der Neut)
De aflevering van Natuurlijk Dordt hield bijna 30 jaar stand in de asla. (foto: Jacques van der Neut)

Natuurlijk Dordt. Uiteindelijk belanden al je gepubliceerde verhalen op de meest uiteenlopende locaties, zoals aard- appelschilmandjes, bij het oud papier of je pennenvruchten dienen als voering van de kattenbak. Het lot van iedere colomnist, het is nu eenmaal niet anders. In die dagen bracht ik menig uurtje in de doka door. In het gelige licht van de lamp drukte ik mijn zwartwitfoto’s af en bracht die vervolgens met uitgetikte velletjes kopij naar de toenmalige redactie aan de Burgemeester de Raadtsingel. Die tekst werd ook weer overgetikt en soms verschenen daardoor de vreemdste koppen. Zo maakte ik eens een verhaal over het verschijnen van een roodkeelduiker bij de Helsluis. In de krant werd de roodkeelduiker echter bebombardeerd tot een roodgeelduiker, hetgeen de nodige hilariteit veroorzaakte.

Kooiker
De bewuste aflevering van Natuurlijk Dordt (31 oktober 1987) ging over het vertrek van kooiker Wim van der Stelt, van de Benedenste Beversluisplaat in de Dordtse Biesbosch. Na jaren daar te hebben

Kooiker Wim van der Stelt bij zijn 'vaste stal' op de Benedenste Beversluisplaat. (foto: Jacques van der Neut)
Kooiker Wim van der Stelt bij zijn ‘vaste stal’ op de Benedenste Beversluisplaat. (foto: Jacques van der Neut)

gevangen, keerde Van der Stelt zijn kooi na vele jaren gedwongen de rug toe. Zijn drinkwater werd afgekeurd en op een mooie dag stouwde Van der Stelt zijn zolderbak met huisraad en zette koers naar het Steurgat in Werkendam. De aflevering in de krant over het vertrek van deze kooiker, heeft het dus bijna 30 jaar in die asla volgehouden. Natuurlijk is de wereld inmiddels behoorlijk veranderd. De kooi op de Benedenste Beversluisplaat ligt er verruigd bij, het kenmerkende woonhuis met ‘gebroken kap’ is een ruïne, Wim van der Stelt en zijn vrouw Jans zijn niet meer in leven. Natuurlijk Dordt is ook ter ziele en heet thans Van Nature.