Naar de hut in Diependal

Een blauwborst bij de hut. (foto: Jacques van der Neut)

De afgelopen twee weken hebben we getoerd door Noord-Nederland en er voornamelijk vernattingsprojecten bezocht. De Oostpolder, de Onnerpolder, de Kropswolderbuitenpolder en noem ze verder maar op zijn immers fantastische gebieden. Natuurontwikkeling op zo’n schaal werpt zijn vruchten af.  Diependal, een waterrijk natuurgebied in Midden-Drenthe,  stond ook op ons lijstje. Het gebied is in beheer bij het Drentse Landschap en grenst aan het Hijkerveld bij het dorp Oranje. Het terrein, met observatiehut, is zeker een bezoek waard. Sinds december 2019 is het onderkomen echter ’s winters met bijbehorende ondergrondse tunnel van 1december tot 1 maart gesloten, in verband met overwinterende vleermuizen. In de tunnel zijn inmiddels de volgende soorten aangetroffen: franjestaart, grootoorvleermuis en baardvleermuis.

In de ondergrondse tunnel. (foto: Jacques van der Neut)

Landbouwgebied
Bij Oranje kun je parkeren en het laatste stuk loop je door een uitgestrekt landbouwgebied. Op die wandeling zie je geregeld gele kwikstaarten en tussen de aardappelen huizen ook de nodige geelgorzen. Mooi, hoe vaak je die kenmerkende zang van deze overwegend gele zangvogels daar hoort. Voor westerlingen is en blijft dat toch een bijzonder geluid. Aan het eind van het grindpad zie je de ingang naar de (ondergrondse) tunnel met lichtschachten naar de hut in Diependal. Door diverse luiken heb je vanuit de hut goed zicht op de omgeving. Rietgors en grasmus laten zich soms op gelijke hoogte fotograferen. Een prachtig zingende blauwborst en een zomertortel blijven helaas op iets grotere afstand. Er valt genoeg te zien: bruine kiekendief, roodhalsfuut, zwarte stern, kuifeend en slobeend. We horen ook een in het riet roepende roerdomp.

Omgeving van de hut. (foto: Jacques van der Neut)

Fotohut
Sinds kort is er aan deze hut een fotohut toegevoegd, op gelijk waterniveau. Aangezien ik in de buurt ben bel ik voor meer informatie over de huur. Kort daarop krijg ik Edo van Uchelen van Wildernistrek aan de lijn. Hij kan echter weinig voor mij doen; je dient die hut namelijk een dag van te voren te reserveren. Voordat ik aan het eind van de tunnel de slingerende trap op loop, zie ik de deur van de fotohut, die je alleen kunt openen met een specifieke code. Boven, zitten bij de geopende luiken vier wat oudere mannen. Hun telelenzen liggen onder handbereik op rijstzakken. Het gesprek gaat over de fotohut. De mannen zijn van mening dat de fotohut beneden wel goed kan worden, maar dat je er op dit moment vooral heel goed meerkoeten kunt fotograferen…