Kauwen in de spiegel

Achilles Cools brengt al jaren kunst en kauw tot een geheel. Hij is echter ook een rasverteller en publiceerde over deze kraaiachtige vogels. Op zaterdag 31 maart 2018 geeft de bevlogen kauwenman een lezing over kauwen in het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam.

Kauwenhuis
De lezing van Cools is tevens de opening van de tentoonstelling, waarbij werken van hem zijn te bewonderen. Cools is schilder, graficus, beeldhouwer, dichter en schrijver. Hij is al langer dan 40 jaar actief als kunstenaar en zijn werken bevinden zich in collecties van belangrijke musea en verzamelingen in diverse landen. Grote, door hem gemaakte beelden sieren bovendien verschillende openbare plaatsen.  Zijn kunst bezit een moraal die niet genoeg kan worden geprezen: eerbied voor leven en natuur. Vogels spelen een belangrijke rol in zijn werk. Zijn tentoon gestelde schilderijen getuigen daarvan. Hij heeft zich altijd verdiept in planten en dieren, legde een grote heemtuin aan en bouwde een kauwenhuis met een kauwencolumbarium, waar een zwerm kauwen rondvliegt. De kauw is een hoofdmotief in zijn beeldend werk en is een verlengstuk van hemzelf. Cools bekijkt de wereld door de ogen van een kauw. Hij bestuurde deze vogel uitvoerig en schreef er boeken over. Zo publiceerde hij Kauwen in de Spiegel, De kauwentuin, De Goudvink en Vlaamse gaaien. 

Een stel kauwen bij een boomholte. (foto: Jacques van der Neut)

Tentoonstelling
De tentoonstelling duurt  van 1 april tot 1 juli 2018 en wordt op 31 maart aanstaande om 14.00 geopend met de lezing van Cools Kauwen in de Spiegel. Zijn lezing is rond 16.00 afgelopen. In de museumwinkel zijn boeken van Cools te koop en voor degene die dat wil, zal Cools de aangekochte werken signeren. Er zijn geen extra kosten aan de lezing of de tentoonstelling verbonden. U betaalt alleen de entreeprijs voor het museum (8,50 euro).  

 

In de voetsporen van de grutto en de lepelaar

Afbeelding bij agendaitem: 'Boekenweek: lezing van Jacques van der Neut'

Boekenweek: lezing van Jacques van der Neut

In Zuid-Spanje overwinteren duizenden grutto’s. (foto; Jacques van der Neut)

Dit jaar staat de Boekenweek in het teken van de natuur. Ter gelegenheid daarvan geeft columnist, avonturier en fotograaf Jacques van der Neut de lezing “In de voetsporen van de grutto en de lepelaar”. Van Veta la Palma (Spanje), via Marokko en de Westelijke Sahara naar de Banc d’Arguin (Mauritanië) en Djoudj (Senegal).

Koning van de weidevogels
Jaarlijks trekken miljoenen vogels van continent naar continent. Zo ook de grutto en de lepelaar. De grutto doet het niet goed in Nederland. Het aantal broedparen gaat bergafwaarts. De moderne, efficiënte manier van landouw speelt de ‘koning van de weidevogels’, zoals de grutto ook wel wordt genoemd, parten. Omdat onze weilanden de grutto’s in feite niets meer te bieden hebben, keren deze vogels ons steeds vroeger de rug toe. Tegenwoordig verlaten de eerste grutto’s ons land al in eind mei of begin juni. In de jaren ’80 deden zij dat nog in half juli. Grutto’s met kleurringen moeten ons inzicht verschaffen in de trekwegen. Vooral de Rijks Universiteit Groningen doet intensief onderzoek naar grutto’s. Zo voorzien zij grutto’s ook van zenders.

In Djoudj (Senegal) overwinterende lepelaars. (foto; Jacques van der Neut)

Lepelaar kruipt uit het dal
In tegenstelling tot het relaas over de grutto, heeft het verhaal over de lepelaar een gunstige wending doorgemaakt. Het is een wonderlijke wederopstanding; in de jaren 60 van de vorige eeuw, werd immers gevreesd voor het voortbestaan van deze bijzonder elegante vogel in ons land. Onderzoekers uit alle gebieden waar lepelaars broeden of overwinteren, staken regelmatig de koppen bij elkaar en presenteerden diverse beschermingsprogramma’s. Ook bij dit project werden jonge lepelaars voorzien van allerlei kleurringcombinaties en werd er enorm veel kennis verzameld over de gevolgde trekwegen en trekstrategieën. Tegenwoordig schommelt het aantal broedparen van de lepelaar in ons land rond de 3000. Beide soorten volgen we op deze avond en we zien de landschappen waarin zij tijdens de trek verblijven.

Praktische informatie:
Datum: dinsdag 13 maart
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Waar: Stadsbibliotheek Dordrecht – de Blauwe Kamer, Groenmarkt 153. Toegang: gratis en om je aan te melden klik je hier