Mooiste natuurgebied van Nederland

waddenzee_0002
Het Waddengebied won de verkiezing. (foto: Jacques van der Neut)

Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied (wild card) als winnaar aan te wijzen: NLDelta Biesbosch- Haringvliet.

Kwaliteitsverbetering
In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. Met de verkiezing wil staatssecretaris Martijn van Dam de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn. Als je een beetje kritisch bent, dan zijn die bijna 90.000 uitgebrachte stemmen natuurlijk niet eens zo veel, op een bevolking van bijna 17 miljoen. De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen. Op NLDelta Biesbosch-Haringvliet werden overigens bijna 7500 stemmen uitgebracht.

Hoge verwachtingen
Met het oog op de verkiezing is het de bedoeling om meer bekendheid aan de Biesbosch te geven en meer bezoekers te verleiden tot een bezoek aan dit gebied. Hier en daar wordt gerept over 20% meer bezoekers. Zit de Biesbosch echter te wachten op nog meer bezoekers en zijn de huidige voorzieningen daar eigenlijk wel op berekend? Stijgt het aantal uren Handhaving en Toezicht dan navenant? Ondanks de prestigieuze titel Mooiste natuurgebied van Nederland moeten we natuurlijk wel realistisch blijven. Zo’n predikaat schept immers hoge verwachtingen en kunnen die worden waargemaakt? Een paar voorbeelden. Is het leuk om ’s zomers in een kreek zoals de Sloot beneden Petrus file te varen en op voortdurend op je hoede te moeten zijn voor aanvaringen?  Bijna iedere gebruikersgroep in de Biesbosch geeft aan dat het ontbreken van adequaat toezicht als een groot manco wordt ervaren en nog altijd is en blijft dat stiefmoederlijk bedeeld. Er is een chronisch gebrek aan financiële middelen, maar ondernemers in de Biesbosch wordt geen strobreed in de weg gelegd, hoeven in financiële zin zelfs niets af te dragen, terwijl zij er wél financieel voordeel bij hebben. Het is birds_waterfowl-in-the-mistsowieso handig om inzicht te hebben wat ondernemers allemaal in je gebied uitvoeren, zoiets voorkomt immers wildgroei.

Verkiezing
Ook de aanwijzing conform Natura2000 lijkt een fragiele, wassen neus want wie toetst er economische activiteiten en evenementen die er in het gebied worden ondernomen en hoe verhouden die zich tot de natuurwetenschappelijke waarden van de Biesbosch? Een waterrecreant die te hard vaart, loopt kans op een bekeuring van een paar honderd euro, maar militairen van wat voor onderdeel dan ook, ‘oefenen’ met hoge snelheid en dito golfslag door smalle kreken. In zo’n geval zit je als boswachter in een fluisterboot toch met rode kaken. Je hebt immers zojuist uitgelegd aan de mensen die meevaren, wat het grote voordeel is van elektrisch en rustig varen… Bij zo’n verkiezing als winnaar uit de bus rollen is natuurlijk heel mooi, maar persoonlijk zou ik eerst de ‘open eindjes’ proberen op te lossen en daarna je druk maken voor wat voor verkiezing dan ook.