Meanderende Geul

Meanderende Geul

Op een paar plekken in ons land mogen rivieren en beken nog doen wat zij willen. De Geul in Zuid-Limburg is daar een mooi voorbeeld van. Erosie schuurt de buitenbochten uit en door sedimentatie worden de binnenbochten daarentegen juist ondieper. De steile wanden in de buitenbocht creëren een natuurlijk (broed)biotoop voor de ijsvogel. Canon 1D IIN, 17-40mm.