Tag archieven: weidevogels

Overnachten tussen weidevogels op Marken

Na ons tripje in februari naar Portugal wilden we in maart nog meer grutto’s en zodoende komen we uit bij de hut op Marken. Vanuit een houten Pipo de clown wagen weidevogels fotograferen zoals grutto, watersnip en tureluur. Je kunt er bovendien blijven overnachten. Een nachtje omringd door weidevogels. Wat wil je nog meer? Op naar Marken dus!

Weidevogels dichtbij

Jaren geleden gebruikte ik het houten onderkomen al eens. Er was toen nog geen sprake van verhuur via Wildernistrek. Het was toen al spectaculair, dus is het onderhand wel tijd voor nog een bezoek aan deze

Thee zetten op de butagasfles. (foto; Jacques van der Neut)

fotohut. De hut wordt verhuurd vanaf maart tot en met begin juni; de tijd die interessant is voor de grutto en andere weidevogels. We worden met onze foto-uitrusting en slaapzakken naar de fotohut gebracht en we gaan ons installeren. Binnen is het met twee personen te doen, het is af en toe wel een beetje passen en meten, maar ja, wat maakt dat uit. In deze hut zitten houten luiken die je open kunt schuiven en op de vloer liggend kun je diverse soorten weidevogels fotograferen. Vanwege het lage standpunt is het in zo’n geval heel makkelijk een hoekzoeker te gebruiken, of een uitklapbaar schermpje is natuurlijk ook heel handig. Er lopen de nodige grutto’s, maar die blijven nog een beetje op afstand. Gelukkig heb ik onderweg naar Marken een Canon RF converter 1.4x gehaald en die komt hier nu in combinatie met de Canon RF 100-500mm heel goed van pas.

Geen stroom

Behalve grutto’s zien we ook kemphanen, tureluurs, kieviten en scholeksters aangevuld met de nodige eenden zoals bergeend, krakeend, zomertaling en wintertaling. Prachtig om ongestoord die vogels te

Een mannetje zomertaling zwemt rakelings langs de hut. (foto; Jacques van der Neut)

kunnen observeren en te fotograferen. Het geeft ook een inzicht in specifiek gedrag zoals vechten, dreigen of paren. Een mannetje tureluur wil paren en begint met zijn vleugels te slaan en zenuwachtig te fluiten, op zo’n korte afstand zie je ook heel goed het verschil tussen man en vrouw grutto. Het wijfje heeft een langere snavel maar het mannetje heeft zeker in deze tijd een veel warmer getint verenpak. Er komt ook een watersnip voorbij; waar zie je die zo dichtbij? De vogel steekt regelmatig de snavel in de weke prut. In het avondlicht staan er meerdere grutto’s pal voor de hut. Met de ranke snavels brengen de vogels de veren op orde. Dit leent zich heel goed om grutto’s te filmen in 4K. Voordat je naar de hut in Marken gaat, dienen je accu’s geladen te zijn want er is geen stroom. Maar voor zo’n middag en vroege ochtend moet het kunnen. Op een laptop trek ik regelmatig mijn volgeschoten geheugenkaarten leeg.

Weidevogels in de knel

Als gevolg van de muizenplaag in Noord-Nederland zullen er op veel plekken graslanden worden vernieuwd. Veel weilanden in de getroffen gebieden zullen worden omgeploegd en ingezaaid. Weidevogels dreigen hiervan echter in de naderende broedperiode de dupe te worden. Vogelbescherming Nederland roept daarom provincies op maatregelen te nemen om de weidevogels te ontzien.

Broedperiode
Het grote aantal muizen op dit moment in delen van het land heeft tal van weilanden aangetast en minder geschikt gemaakt voor productie. In totaal gaat het om bijna 25.000 hectare. Veel van de schade door muizen treedt op in gebieden die bekend staan als belangrijke weidevogelgebieden. Vogelbescherming vreest dat

Een kievit neemt een bad in een ondiepe poel. (foto: Jacques van der Neut)
Een kievit neemt een bad in een ondiepe poel. (foto: Jacques van der Neut)

herstelwerkzaamheden op veel van deze graslanden in de broedperiode ten koste zullen gaan van grutto, tureluur, kievit en andere weidevogels. Het omploegen en daarna inzaaien van hoogproductief raaigras op plekken waar nu nog oud kruidenrijk grasland staat zal weilanden ongeschikt maken voor weidevogels. Omploegen en inzaaien komend voorjaar tijdens het broedseizoen zal daardoor direct een grote klap toebrengen aan de nesten en kuikens van de vogels. En dat terwijl weidevogels sowieso al zwaar onder druk staan door de intensieve landbouw. Ooit was Nederland weidevogelland bij uitstek. De weidevogels kunnen het tempo waarmee efficiëntie in de landbouw wordt doorgevoerd echter niet bijbenen.

grutto_wwebsite
Een verdwijnend beeld uit ons polderland. Een groep joelende grutto’s in ondiep water. (foto: Jacques van der Neut)

Kerngebieden
Vogelbescherming vraagt in een brief aan de provinciebesturen om geen graslandherstellende maatregelen toe te staan tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni. Ook vraagt Vogelbescherming het herstel van beschadigde graslanden in belangrijke kerngebieden voor weidevogels met kruidenrijke mengsels te stimuleren door de meerkosten hiervan te financieren. Vorig jaar had de grutto bijvoorbeeld een zeer slecht broedseizoen. Minder dan de helft van het noodzakelijke aantal jongen dat nodig is om de populatie op peil te houden vloog uit. Vooral als gevolg van het zachte weer waardoor er erg vroeg werd gemaaid. Wederom een slecht broedseizoen zal volgens Vogelbescherming ronduit dramatisch zijn.