De Nationale Vogelweek

Gisteren was het passen en meten met de foto’s voor de expositie in het Stroomhuis Neerijnen. (foto: Annemieke van der Neut-Meeuwisse)

De Nationale Vogelweek wordt van 12 t/m 21 mei 2018 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met vele lokale vogelwerkgroepen, vrijwilligers en collega-natuurbeschermers. Op verzoek van vrijwilligers van het Stroomhuis in Neerijnen heb ik foto’s geleverd voor een foto-expositie, met de terugkeer van onze (broed)vogels als centraal thema.

Big Day
In de Nationale Vogelweek die vandaag van start gaat en eindigt op 21 mei, zijn er tal van activiteiten. Zo is er vandaag op Texel de Big Day, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het goede doel; in dit geval de huiszwaluw. Tijdens deze Big Day proberen teams van vogelaars al fietsend in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten te zien op Texel. De start is vrijdagnacht om 00.00 uur, de finish 24 uur later. De Big Day wordt georganiseerd in het kader van het Wadden Vogelfestival op 12 en 13 mei en de Nationale Vogelweek.

De bijeneter broedt ook binnen onze landsgrenzen. (foto: Jacques van der Neut)

Expositie Stroomhuis
Diverse Vogelwachten in ons land organiseren rondom de Nationale Vogelweek veel activiteiten. Zo werd ik een paar maanden geleden gebeld door Anton van der Velde, vrijwilliger bij het Stroomhuis Neerijnen; of ik zin had bij hen te exposeren! Zoiets doe ik niet dagelijks, dus  zegde ik mijn medewerking toe. Gisteren eindigde de tentoonstelling van tekenaar, kunstenaar Erik van Ommen en daarvoor in de plaats kwamen mijn foto’s. Al de vergrotingen hangen keurig in uniforme lijsten met passe-partout en een  klein tekstblokje, verstrekt aanvullende informatie over de  bewuste, afgebeelde soort. Het gaat om 20 foto’s van vogels die in ons land broeden, zoals de slechtvalk, de visarend en zeearend, grote gele kwikstaart, draaihals, bijeneter en huiszwaluw. Vanmiddag wordt de expositie om 15.00u geopend.      

Stroomhuis

In 1951/’52 werd door de  Provinciale Geldese Energie Maatschappij (PGEM) in Neerijnen een 50 kV onderstation gebouwd, het Stroomhuis. Het werd in 1953 in gebruik genomen. Het Stroomhuis is gebouwd op grond die is onteigend van de toenmalige baronesse Van Pallandt. Het Stroomhuis verzorgde de elektriciteitsvoorziening van de Tieler- en de Bommelerwaard. Naast het Stroomhuis kwamen drie huizen te staan voor werknemers van de PGEM die om de drie weken dienst hadden, ook ’s nachts. Door de bouw van een nieuw schakelhuis werd het Stroomhuis in Neerijnen overbodig. PGEM-medewerker de heer J. van de Sandt stelde in 1987 de apparatuur eigenhandig buiten werking. De aanvraag van de PGEM om het Stroomhuis te slopen werd geweigerd. Na ontmanteling van de apparatuur en sanering van de omgeving werd het Stroomhuis in gebruik genomen als StroomhuisNeerijnen – Centrum voor kunst en cultuur.