Natuurgebieden in Noord-Brabant is uit!

De Kornsche Boezem bij Dussen wordt ook behandeld in het zojuist verschenen standaardwerk. (foto: Jacques van der Neut)

Het eerste exemplaar werd gisteren in het Natuurmuseum in Tilburg door Jan van der Straaten overhandigd aan Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk, de Commissaris van de Koning,  Gebieden zoals de Naad van Brabant, de Dintelse Gorzen, De Peel, het Pompveld en de Kornsche Boezem komen in deze nieuwe stoeptegel, zoals het zojuist verschenen boek vanwege het gewicht ook wel wordt genoemd, aan de orde. De Biesbosch wordt uiteraard niet vergeten.

Eerste exemplaar
De uitreiking van het eerste exemplaar van dit standaardwerk over de natuurgebieden in Noord-Brabant, stond al een tijdje in mijn agenda. Aangezien er afgelopen week de achtste bever in de Noordwaard werd doodgereden, gelijk het kadaver maar meegenomen. Het Natuurmusuem in Tilburg verzocht immers een paar maanden geleden al om een dode bever, als dat zo uitkwam. De dode bever had een paar dagen in de vriezer gelegen en voordat ik ging rijden wikkelde ik het loodzware geheel nog maar in een paar plastic zakken. Het eerste deel van deze boekpresentatie in het Natuurmuseum Tilburg ging natuurlijk over het nieuwe boek en het tweede deel van deze bijeenkomst stond in het kader van het 85 jarige jubileum van het Brabants Landschap.  Na het welkomstwoord door Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, volgde drie lezingen: Blues in the Marshes, een lezing door Irma Wynhoff, projectleider bij De Vlinderstichting, over het wel en wee van het pimpernelblauwtje, Zij vertelde over hoe landbouwgebieden in de omgeving van Den Bosch werden omgevormd naar bloemrijke hooilanden. Een interessant gegeven, tenslotte speelt er ook zoiets bij de Nieuwe Dordtse Biesbosch, groene planvorming voor het Eiland van Dordrecht. Ook hier heeft men het idee om bouwland, waar vele tientallen jaren is geboerd, naar glanshaverhooilanden om te vormen. Alleen heeft men hier geen financiën voor gereserveerd in de aanbesteding. Blijkbaar denken ze dat zoiets vanzelf gaat. Haar bijdrage werd gevolgd door een verhaal over De Regte Heide, door Willem van Kruijsbergen. De serie voordrachten werd afgesloten door Frank Saris, met een verhaal over de Biesbosch, waar de laatste 25 jaar in landschappelijke zin, enorm veel veranderde.  Rond 15.00uur overhandigde Jan van der Straaten het eerste exemplaar aan Wim van de Donk, Commissaris van de Koning.

Specialisten

‘Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling is met maar liefst 496 pagina’s en meer dan 1000 afbeeldingen een kloek boek geworden. Het boek is volledig in kleur, met harde band, linnen rug, genaaid gebonden op een royaal formaat van 240×320 mm. Het standaardwerk is door 30 specialisten geschreven onder redactie van Willem van Kruijsbergen, Ernst-Jan van Haaften, Jac Hendriks en Jan van der Straaten. ISBN 978-94-92576-03-3. Natuurgebieden in Noord-Brabant is een uitgave van Pictures Publishers, Woudrichem en kost 34,95 euro, tot eind december en daarna 39,95 euro. 

 

 

 

 

Weer bever doodgereden op de Bandijk…

Sinds de oplevering van de Noordwaard stijgt het aantal verkeersslachtoffers. Ook bevers zijn de klos. (foto: Jacques van de Neut)

Sinds de oplevering van de werkzaamheden in de Noordwaard bij Werkendam, worden er met enige regelmaat op de Bandijk reeën, vossen en hazen doodgereden. “Gisteren werd ter hoogte van de Muggenwaard, de achtste bever doodgereden” stelt Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch.

Gegraven geulen
De toename van het aantal doodgereden dieren op de Bandijk, wordt mede veroorzaakt door de enorme verandering die dit voormalige landbouwgebied heeft ondergaan. In de tijd dat het gebied bestond uit landbouwpolders deed dit fenomeen zich amper voor. “We hebben nu echter te maken met een totaal nieuwe situatie, waarbij gegraven geulen pal tegen de Bandijk eindigen. Eigenlijk doorsnijdt de Bandijk momenteel twee kletsnatte leefgebieden, waarbij bevers het nieuw ontstane gebied verkennen. Tijdens hun omzwervingen steken zij de Bandijk over, met alle gevolgen van dien.” Locaties die gevaar opleveren voor overstekende (zoog)dieren  zijn de Muggenwaard, de Keizersguldenwaard en de Binnen-Jager. Het gaat trouwens niet alleen om bevers. Ook reeën fungeren als verkeersslachtoffer. Vooral in perioden met hoog water worden de ranke zoogdieren uit de voorheen droge landbouwgebieden verdreven en bekopen hun vlucht dan ook soms met de dood. In de morgen- en avondspits is het bij de pont dringen geblazen. “Bovendien heeft de Bandijk zich bij opstoppingen of files op de A27 ontwikkeld tot een sluiproute, waarbij voor het halen van de pont naar de Kop van ’t Land in Dordrecht, extra gas wordt gegeven.” De Biesbosch ligt thans als een grote natuurkern in een versnipperd landschap. Diverse organisaties zetten zich in voor de terugkeer van de otter. Er bestaat een reële kans dat otters zich spontaan in het gebied zullen vestigen. “Als de verkeerssituatie zo blijft op de Bandijk, dan voorspel ik een sombere toekomst voor dit dier in onze regio.”

Reeën in de omgeving van de Muggenwaard. (foto: Jacques van der Neut)

Verkeersdrempels
Wat voor maatregelen zouden er getroffen kunnen worden? “Allereerst dient zoiets natuurlijk vergezeld te gaan van de nodige voorlichting om de mensen te wijzen op het speciale karakter van het gebied, waar zij rijden. Je zou ook kunnen denken aan aanpassing van de snelheden of, beter nog, het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen. In de wandelgangen ook wel bekend als verkeersdrempels” besluit Van der Es. Het harde rijden op de Bandijk komt niet uit de lucht vallen. Het is al jaren een bekend gegeven. Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de verkeersslachtoffers heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het College van B&W gemeente Werkendam, over mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk.