Tag archieven: Werkendam

Kauwen in de spiegel

Achilles Cools brengt al jaren kunst en kauw tot een geheel. Hij is echter ook een rasverteller en publiceerde over deze kraaiachtige vogels. Op zaterdag 31 maart 2018 geeft de bevlogen kauwenman een lezing over kauwen in het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam.

Kauwenhuis
De lezing van Cools is tevens de opening van de tentoonstelling, waarbij werken van hem zijn te bewonderen. Cools is schilder, graficus, beeldhouwer, dichter en schrijver. Hij is al langer dan 40 jaar actief als kunstenaar en zijn werken bevinden zich in collecties van belangrijke musea en verzamelingen in diverse landen. Grote, door hem gemaakte beelden sieren bovendien verschillende openbare plaatsen.  Zijn kunst bezit een moraal die niet genoeg kan worden geprezen: eerbied voor leven en natuur. Vogels spelen een belangrijke rol in zijn werk. Zijn tentoon gestelde schilderijen getuigen daarvan. Hij heeft zich altijd verdiept in planten en dieren, legde een grote heemtuin aan en bouwde een kauwenhuis met een kauwencolumbarium, waar een zwerm kauwen rondvliegt. De kauw is een hoofdmotief in zijn beeldend werk en is een verlengstuk van hemzelf. Cools bekijkt de wereld door de ogen van een kauw. Hij bestuurde deze vogel uitvoerig en schreef er boeken over. Zo publiceerde hij Kauwen in de Spiegel, De kauwentuin, De Goudvink en Vlaamse gaaien. 

Een stel kauwen bij een boomholte. (foto: Jacques van der Neut)

Tentoonstelling
De tentoonstelling duurt  van 1 april tot 1 juli 2018 en wordt op 31 maart aanstaande om 14.00 geopend met de lezing van Cools Kauwen in de Spiegel. Zijn lezing is rond 16.00 afgelopen. In de museumwinkel zijn boeken van Cools te koop en voor degene die dat wil, zal Cools de aangekochte werken signeren. Er zijn geen extra kosten aan de lezing of de tentoonstelling verbonden. U betaalt alleen de entreeprijs voor het museum (8,50 euro).  

 

Weer bever doodgereden op de Bandijk…

Sinds de oplevering van de Noordwaard stijgt het aantal verkeersslachtoffers. Ook bevers zijn de klos. (foto: Jacques van de Neut)

Sinds de oplevering van de werkzaamheden in de Noordwaard bij Werkendam, worden er met enige regelmaat op de Bandijk reeën, vossen en hazen doodgereden. “Gisteren werd ter hoogte van de Muggenwaard, de achtste bever doodgereden” stelt Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch.

Gegraven geulen
De toename van het aantal doodgereden dieren op de Bandijk, wordt mede veroorzaakt door de enorme verandering die dit voormalige landbouwgebied heeft ondergaan. In de tijd dat het gebied bestond uit landbouwpolders deed dit fenomeen zich amper voor. “We hebben nu echter te maken met een totaal nieuwe situatie, waarbij gegraven geulen pal tegen de Bandijk eindigen. Eigenlijk doorsnijdt de Bandijk momenteel twee kletsnatte leefgebieden, waarbij bevers het nieuw ontstane gebied verkennen. Tijdens hun omzwervingen steken zij de Bandijk over, met alle gevolgen van dien.” Locaties die gevaar opleveren voor overstekende (zoog)dieren  zijn de Muggenwaard, de Keizersguldenwaard en de Binnen-Jager. Het gaat trouwens niet alleen om bevers. Ook reeën fungeren als verkeersslachtoffer. Vooral in perioden met hoog water worden de ranke zoogdieren uit de voorheen droge landbouwgebieden verdreven en bekopen hun vlucht dan ook soms met de dood. In de morgen- en avondspits is het bij de pont dringen geblazen. “Bovendien heeft de Bandijk zich bij opstoppingen of files op de A27 ontwikkeld tot een sluiproute, waarbij voor het halen van de pont naar de Kop van ’t Land in Dordrecht, extra gas wordt gegeven.” De Biesbosch ligt thans als een grote natuurkern in een versnipperd landschap. Diverse organisaties zetten zich in voor de terugkeer van de otter. Er bestaat een reële kans dat otters zich spontaan in het gebied zullen vestigen. “Als de verkeerssituatie zo blijft op de Bandijk, dan voorspel ik een sombere toekomst voor dit dier in onze regio.”

Reeën in de omgeving van de Muggenwaard. (foto: Jacques van der Neut)

Verkeersdrempels
Wat voor maatregelen zouden er getroffen kunnen worden? “Allereerst dient zoiets natuurlijk vergezeld te gaan van de nodige voorlichting om de mensen te wijzen op het speciale karakter van het gebied, waar zij rijden. Je zou ook kunnen denken aan aanpassing van de snelheden of, beter nog, het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen. In de wandelgangen ook wel bekend als verkeersdrempels” besluit Van der Es. Het harde rijden op de Bandijk komt niet uit de lucht vallen. Het is al jaren een bekend gegeven. Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de verkeersslachtoffers heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het College van B&W gemeente Werkendam, over mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk.