Tag archieven: Natuurmuseum Tilburg

Natuurgebieden in Noord-Brabant is uit!

De Kornsche Boezem bij Dussen wordt ook behandeld in het zojuist verschenen standaardwerk. (foto: Jacques van der Neut)

Het eerste exemplaar werd gisteren in het Natuurmuseum in Tilburg door Jan van der Straaten overhandigd aan Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk, de Commissaris van de Koning,  Gebieden zoals de Naad van Brabant, de Dintelse Gorzen, De Peel, het Pompveld en de Kornsche Boezem komen in deze nieuwe stoeptegel, zoals het zojuist verschenen boek vanwege het gewicht ook wel wordt genoemd, aan de orde. De Biesbosch wordt uiteraard niet vergeten.

Eerste exemplaar
De uitreiking van het eerste exemplaar van dit standaardwerk over de natuurgebieden in Noord-Brabant, stond al een tijdje in mijn agenda. Aangezien er afgelopen week de achtste bever in de Noordwaard werd doodgereden, gelijk het kadaver maar meegenomen. Het Natuurmusuem in Tilburg verzocht immers een paar maanden geleden al om een dode bever, als dat zo uitkwam. De dode bever had een paar dagen in de vriezer gelegen en voordat ik ging rijden wikkelde ik het loodzware geheel nog maar in een paar plastic zakken. Het eerste deel van deze boekpresentatie in het Natuurmuseum Tilburg ging natuurlijk over het nieuwe boek en het tweede deel van deze bijeenkomst stond in het kader van het 85 jarige jubileum van het Brabants Landschap.  Na het welkomstwoord door Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, volgde drie lezingen: Blues in the Marshes, een lezing door Irma Wynhoff, projectleider bij De Vlinderstichting, over het wel en wee van het pimpernelblauwtje, Zij vertelde over hoe landbouwgebieden in de omgeving van Den Bosch werden omgevormd naar bloemrijke hooilanden. Een interessant gegeven, tenslotte speelt er ook zoiets bij de Nieuwe Dordtse Biesbosch, groene planvorming voor het Eiland van Dordrecht. Ook hier heeft men het idee om bouwland, waar vele tientallen jaren is geboerd, naar glanshaverhooilanden om te vormen. Alleen heeft men hier geen financiën voor gereserveerd in de aanbesteding. Blijkbaar denken ze dat zoiets vanzelf gaat. Haar bijdrage werd gevolgd door een verhaal over De Regte Heide, door Willem van Kruijsbergen. De serie voordrachten werd afgesloten door Frank Saris, met een verhaal over de Biesbosch, waar de laatste 25 jaar in landschappelijke zin, enorm veel veranderde.  Rond 15.00uur overhandigde Jan van der Straaten het eerste exemplaar aan Wim van de Donk, Commissaris van de Koning.

Specialisten

‘Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling is met maar liefst 496 pagina’s en meer dan 1000 afbeeldingen een kloek boek geworden. Het boek is volledig in kleur, met harde band, linnen rug, genaaid gebonden op een royaal formaat van 240×320 mm. Het standaardwerk is door 30 specialisten geschreven onder redactie van Willem van Kruijsbergen, Ernst-Jan van Haaften, Jac Hendriks en Jan van der Straaten. ISBN 978-94-92576-03-3. Natuurgebieden in Noord-Brabant is een uitgave van Pictures Publishers, Woudrichem en kost 34,95 euro, tot eind december en daarna 39,95 euro. 

 

 

 

 

Nieuw boek over natuurgebieden in Noord-Brabant

Over Noord-Brabantse natuurgebieden is in de loop der tijd aardig wat verschenen. Dit is echter de eerste keer dat er van zo’n groot gebied als de provincie Noord-Brabant is nagegaan wat het resultaat van de recente  natuurontwikkeling is geweest. Van de belangrijkste natuurgebieden wordt verteld hoe ze zijn ontstaan, welke ontginningen er hebben plaatsgevonden en in welke mate natuurontwikkeling de biodiversiteit van die gebieden heeft beïnvloed. Niet alleen de huidige stand van zaken wordt goed weergegeven, er is in dit boek ook veel aandacht besteed aan de vraag wat natuurontwikkeling ons de laatste tijd heeft gebracht. ‘Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontginning en Natuurontwikkeling’ is voor elke natuurliefhebber een prachtig overzicht over het wel en wee van de Noord-Brabantse natuurgebieden.

Politieke agenda
In het boek passeren veel gebieden de revue: de Dintelse Gorzen, het Pompveld, de Kornsche Boezem, de Brabantse Wal, Markiezaat en de Loonse en Drunense Duinen. Uiteraard ontbreekt de Biesbosch niet. Dit zoetwatergetijdengebied onderging sinds de hoge waterstanden in 1993 en 1995 immers een complete metamorfose.  Dankzij de schaal van al deze plannen, vestigden zeearend en visarend zich er zelfs als broedvogels. Het laatste hoofdstuk gaat over de geschiedenis van de natuurbescherming in Noord-Brabant. Natuur heeft in deze provincie de laatste tijd prominent op de politieke agenda gestaan en steekt daarmee zonder meer gunstig af bij veel andere provincies. Die ruime aandacht voor natuur kunnen we schrijven op het conto van gedeputeerde Johan van den Hout (SP), hij heeft onder andere Natuur, Water en Milieu in zijn portefeuille.

‘Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling’ is een kloek boek geworden van maar liefst 496 pagina’s, met meer dan 1000 afbeeldingen, volledig in kleur, met harde band, linnen rug, genaaid gebonden op een royaal formaat van 240 x 320 mm.  Het boek is door 30 specialisten geschreven onder redactie van Willem van Kruijsbergen, Ernst-Jan van Haaften, Jac Hendriks en Jan van der Straaten. Het eerste exemplaar wordt op 24 november overhandigd aan de Commissaris van de Koning in het Natuurmuseum in Tilburg. Het boek wordt uitgegeven door Pictures Publishers, Woudrichem en kost € 34,95 (tot eind december, daarna € 39,95).