Tagarchief: natuurontwikkeling

Naar de hut in Diependal

Een blauwborst bij de hut. (foto: Jacques van der Neut)

De afgelopen twee weken hebben we getoerd door Noord-Nederland en er voornamelijk vernattingsprojecten bezocht. De Oostpolder, de Onnerpolder, de Kropswolderbuitenpolder en noem ze verder maar op zijn immers fantastische gebieden. Natuurontwikkeling op zo’n schaal werpt zijn vruchten af.  Diependal, een waterrijk natuurgebied in Midden-Drenthe,  stond ook op ons lijstje. Het gebied is in beheer bij het Drentse Landschap en grenst aan het Hijkerveld bij het dorp Oranje. Het terrein, met observatiehut, is zeker een bezoek waard. Sinds december 2019 is het onderkomen echter ’s winters met bijbehorende ondergrondse tunnel van 1december tot 1 maart gesloten, in verband met overwinterende vleermuizen. In de tunnel zijn inmiddels de volgende soorten aangetroffen: franjestaart, grootoorvleermuis en baardvleermuis.

In de ondergrondse tunnel. (foto: Jacques van der Neut)

Landbouwgebied
Bij Oranje kun je parkeren en het laatste stuk loop je door een uitgestrekt landbouwgebied. Op die wandeling zie je geregeld gele kwikstaarten en tussen de aardappelen huizen ook de nodige geelgorzen. Mooi, hoe vaak je die kenmerkende zang van deze overwegend gele zangvogels daar hoort. Voor westerlingen is en blijft dat toch een bijzonder geluid. Aan het eind van het grindpad zie je de ingang naar de (ondergrondse) tunnel met lichtschachten naar de hut in Diependal. Door diverse luiken heb je vanuit de hut goed zicht op de omgeving. Rietgors en grasmus laten zich soms op gelijke hoogte fotograferen. Een prachtig zingende blauwborst en een zomertortel blijven helaas op iets grotere afstand. Er valt genoeg te zien: bruine kiekendief, roodhalsfuut, zwarte stern, kuifeend en slobeend. We horen ook een in het riet roepende roerdomp.

Omgeving van de hut. (foto: Jacques van der Neut)

Fotohut
Sinds kort is er aan deze hut een fotohut toegevoegd, op gelijk waterniveau. Aangezien ik in de buurt ben bel ik voor meer informatie over de huur. Kort daarop krijg ik Edo van Uchelen van Wildernistrek aan de lijn. Hij kan echter weinig voor mij doen; je dient die hut namelijk een dag van te voren te reserveren. Voordat ik aan het eind van de tunnel de slingerende trap op loop, zie ik de deur van de fotohut, die je alleen kunt openen met een specifieke code. Boven, zitten bij de geopende luiken vier wat oudere mannen. Hun telelenzen liggen onder handbereik op rijstzakken. Het gesprek gaat over de fotohut. De mannen zijn van mening dat de fotohut beneden wel goed kan worden, maar dat je er op dit moment vooral heel goed meerkoeten kunt fotograferen…

Nieuw boek over natuurgebieden in Noord-Brabant

Over Noord-Brabantse natuurgebieden is in de loop der tijd aardig wat verschenen. Dit is echter de eerste keer dat er van zo’n groot gebied als de provincie Noord-Brabant is nagegaan wat het resultaat van de recente  natuurontwikkeling is geweest. Van de belangrijkste natuurgebieden wordt verteld hoe ze zijn ontstaan, welke ontginningen er hebben plaatsgevonden en in welke mate natuurontwikkeling de biodiversiteit van die gebieden heeft beïnvloed. Niet alleen de huidige stand van zaken wordt goed weergegeven, er is in dit boek ook veel aandacht besteed aan de vraag wat natuurontwikkeling ons de laatste tijd heeft gebracht. ‘Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontginning en Natuurontwikkeling’ is voor elke natuurliefhebber een prachtig overzicht over het wel en wee van de Noord-Brabantse natuurgebieden.

Politieke agenda
In het boek passeren veel gebieden de revue: de Dintelse Gorzen, het Pompveld, de Kornsche Boezem, de Brabantse Wal, Markiezaat en de Loonse en Drunense Duinen. Uiteraard ontbreekt de Biesbosch niet. Dit zoetwatergetijdengebied onderging sinds de hoge waterstanden in 1993 en 1995 immers een complete metamorfose.  Dankzij de schaal van al deze plannen, vestigden zeearend en visarend zich er zelfs als broedvogels. Het laatste hoofdstuk gaat over de geschiedenis van de natuurbescherming in Noord-Brabant. Natuur heeft in deze provincie de laatste tijd prominent op de politieke agenda gestaan en steekt daarmee zonder meer gunstig af bij veel andere provincies. Die ruime aandacht voor natuur kunnen we schrijven op het conto van gedeputeerde Johan van den Hout (SP), hij heeft onder andere Natuur, Water en Milieu in zijn portefeuille.

‘Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling’ is een kloek boek geworden van maar liefst 496 pagina’s, met meer dan 1000 afbeeldingen, volledig in kleur, met harde band, linnen rug, genaaid gebonden op een royaal formaat van 240 x 320 mm.  Het boek is door 30 specialisten geschreven onder redactie van Willem van Kruijsbergen, Ernst-Jan van Haaften, Jac Hendriks en Jan van der Straaten. Het eerste exemplaar wordt op 24 november overhandigd aan de Commissaris van de Koning in het Natuurmuseum in Tilburg. Het boek wordt uitgegeven door Pictures Publishers, Woudrichem en kost € 34,95 (tot eind december, daarna € 39,95).