Drogende koeienmest

Hopen brandstof

In een Armeens dorp zien we talrijke hopen met gedroogde koemest. Het spul wordt er gebruikt als brandstof. De Armeniërs hebben het er niet breed. Tijdens de lange winters raken dergelijke dorpen geïsoleerd.