Opvliegende lepelaars

Opvliegende lepelaars

Witte gratie

In de jaren ’60 van de vorige eeuw vreesde men dat de lepelaar als broedvogel uit ons land zou verdwijnen. Thans schommelt het aantal broedparen rond de 2000. De laatste vijftien, twintig jaar veranderde er veel ten gunste van deze bijzonder attractieve vogels. In het rivierengebied werden geulen gegraven en uiterwaarden veranderden in moerassen. Canon 5D Mark III, 500mm uit de hand.