Krooneend

Druipende eendenkoppen

Een stel krooneenden komt beurtelings boven water, waarna de druppels van de kop aflopen. Krooneenden zijn vooral te vinden in vijvers en afgesloten rivierarmen, met een goede
waterkwaliteit, waarin deze fraaie eenden zoeken naar kranswieren. Canon Mark IV, 500mm uit de hand.