Mauritanië

Eb en vloed

Op het ritme van het getij vallen er zandplaten droog om later weer onder water te verdwijnen. Tijdens hoog water rusten aalscholvers op een droog blijvende kop van een zandplaat. Op de achtergrond is een Launch te zien, een houten vissersboot met een karakteristiek, rechthoekig zeil.